Surevan kohtaaminen -toiminta kouluttaa jälleen tammi–helmikuussa 2024 uusia kokemusasiantuntijoita. Koulutukseen kuuluu Moodle-osio sekä Tampereella 10.–11.2.2024  järjestettävä lähiviikonloppu. Surevan kohtaaminen -toiminnan kokemusasiantuntijat ovat Surujärjestöjen vapaaehtoisia ja he pitävät puheenvuoroja eri organisaatioissa niin paikan päällä kuin etäyhteydellä.  

Omasta surun kokemisesta on kummunnut jotain hyvää ja ne puheenvuorot on antanut paljon itselle ja palautteen mukaan myös kuulijoille.

Kokemusasiantuntija, Surevan kohtaaminen -toiminta

Koen kokemusasiantuntijana toimimisen tärkeänä, se tuo jotain järkeä ja merkitystä järjettömään ja käsittämättömään asiaan.

Kokemusasiantuntija, Surevan kohtaaminen -toiminta

Kokemusasiantuntijoita koulutetaan kaikista Surujärjestöistä

Koulutus on suunnattu Surujärjestöjen (Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry , Käpy  Lapsikuolemaperheet ry, Nuoret Lesket ry ja Surunauha ry) jäsenille. Koulutukseen voidaan ottaa rajallinen määrä osallistujia. Pyrkimyksenä on kouluttaa kokemusasiantuntijoita kaikista Surujärjestöistä siten, että kokemusasiantuntijoilla olisi mahdollisimman laajasti kokemusta erilaisista menetyksistä ja kokemusasiantuntijoita olisi eri puolella Suomea. Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että omasta menetyksestä on kulunut aikaa vähintään vuosi.

Viime aikoina puheenvuoropyyntöjä on tullut erityisen paljon henkilöille, joilla on kokemusta läheisen saattohoidosta. Toiveena onkin, että koulutukseen hakisi useita henkilöitä, joilla on kokemusta läheisen menehtymisestä pitkäaikaiseen sairauteen.

Surevan kohtaaminen -toiminnan kokemusasiantuntijakoulutuksessa perehdytään kokemusasiantuntijuuden perusteisiin, oman puheenvuoron rakentamiseen, esiintymiseen, puheenvuoron pitämiseen etäyhteydellä, Surujärjestöjen toimintaan ja kokemusasiantuntijatoiminnan käytäntöihin Surevan kohtaaminen -toiminnassa. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on hyvät valmiudet toimia kokemusasiantuntijoina erilaisissa tehtävissä kuten puheenvuoroissa, haastatteluissa ja tutkimuksissa.

Jos haluat hakea mukaan koulutukseen, voit tehdä sen täällä.

Kokemusasiantuntijat pitävät puheenvuoroja pääasiassa etäyhteydellä

Kokemusasiantuntijat pitävät puheenvuoroja esimerkiksi eri työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Kokemusasiantuntija kertoo puheenvuorossaan kokemuksensa läheisensä menettämisestä. Lisäksi hän jakaa tietoa surusta, Surujärjestöistä ja erilaisista tavoista tukea surevaa.

Surevan kohtaaminen -toiminnassa on mukana vapaaehtoisia neljästä eri Surujärjestöstä ja heillä on erilaisia menetyskokemuksia. Tällä hetkellä surevan kohtaaminen -toiminnassa on mukana reilu sata koulutettua kokemusasiantuntijaa. Puheenvuoroja pidetään niin etäyhteydellä kuin paikan päällä. Suurin osa puheenvuoroista pidetään etäyhteydellä.

Jos haluaisit pyytää kokemusasiantuntijaa puhumaan tilaisuuteesi, voit tehdä sen täällä.