Surevan kohtaaminen -hankkeella on voimassaoleva pienkeräyslupa 10.8. asti. Voit auttaa hanketta toimimaan lahjoittamalla haluamasi summan tilille FI63 5730 0820 6665 49.

Lahjoitusten ensisijainen käyttötarkoitus on läheisensä kuoleman kokeneiden saaman tuen parantaminen neljän surujärjestön yhteisen Surevan kohtaaminen -hankkeen avulla.

Hankkeessa koulutetaan kokemusasiantuntijoita, jotka vierailevat työpaikoilla ja oppilaitoksissa kertomassa omista kokemuksistaan läheisen kuoleman jälkeen. Kokemusasiantuntija jakaa kuulijoidensa kanssa myös surujärjestöjen osaamista ja tutkittua tietoa. Hankkeessa koordinoidaan tilaisuuksia ammattilaisille ja opiskelijoille sekä ohjataan ja tuetaan kokemusasiantuntijoita.

Hankkeessa tuotetaan ja ylläpidetään suruun ja surevien kohtaamiseen liittyvää tietopankkia osoitteessa www.surevankohtaaminen.fi. Verkkosivustolta löytyy tieteelliseen tutkimukseen ja surujärjestöjen kokemuksiin perustuvaa tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa. Miten kohdata läheisensä menettänyt erilaisissa tilanteissa? Mihin voi ohjata surevan, jotta hän saisi tarvitsemaansa apua? Mitkä tahot järjestävät vertaistukitoimintaa?

Hankkessa levitetään tietoa surevan kohtaamisesta myös esimerkiksi lehtiartikkeleiden, podcastien, sosiaalisen median sekä ammattilaismessujen kautta.

Lahjoitusten toissijainen käyttötarkoitus on surujärjestöjen vapaaehtoisten työnohjausten, koulutusten ja virkistystapahtumien järjestäminen.

Lahjoituksia varten hankkimamme pienkeräysluvan numero on RA/2020/507.