SUREVAN TERVEYSPALVELUT

Terveyspalveluiden sekä psykososiaalisen tuen järjestäminen on osa lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Tukea tulee tarjota aktiivisesti kaikille, jotka ovat kokeneet äkillisen järkyttävän tapahtuman, kuten läheisen menetyksen.

Äkillisessä kuolintapauksessa hätäkeskus, poliisi, pelastuslaitos, ensihoito, sosiaali- ja kriisipäivystys sekä tarvittaessa kolmannen sektorin toimijat tekevät yhteistyötä läheisten auttamiseksi. Kuntien tai sairaanhoitopiirien vastuulla on järjestää ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys, joka on yleensä keskitetty sairaaloihin.

Psykososiaalinen tuki ja kriisiapu ovat osa perusterveydenhuollon päivystystä. Lisäksi sairaaloissa voi olla henkisen ensiavun työntekijöitä, pappeja tai diakoneja. Sairaanhoitajat kartoittavat kokonaistilanteen ja tarjoavat keskusteluapua.

Lapsiperheet saavat tukea myös neuvoloista. Lisäksi sureva voi saada lääkärin apua työterveyden, julkisen terveydenhuollon, koulu- tai opiskeluterveydenhuollon kautta, ja samoista paikoista voidaan myös ohjata eteenpäin. Lääkärikäynti on usein tarpeen esimerkiksi silloin, kun läheinen joutuu olemaan alentuneen työ- ja toimintakykynsä takia poissa töistä tai koulusta. Mitä suru on -sivulla on kerrottu, millaisista merkeistä tietää, että sureva tarvitsee ammattiapua.

Vaikka surun voimakkaatkin ilmenemismuodot ovat sinänsä , ei surevan tuntemuksia pidä koskaan sivuuttaa. Ammattilaisen tulee varmistaa, että sureva tietää oikeuksistaan ja saatavillaan olevista palveluista. Tärkeintä on ottaa huomioon surevan oma kokemus: apua on tarjottava niille, jotka sitä kokevat tarvitsevansa.

Surevan terveyspalvelut

Tukimuoto Mistä haetaan?
Huomioitavaa
Akuutti kriisiapu ja psykososiaalinen tuki Oman alueen sosiaali- ja kriisipäivystys, kriisikeskukset. Psykososiaalinen tuki ja kriisiapu ovat Suomessa lakisääteisiä, ja niiden järjestäminen on kuntien vastuulla. Kriisiapua saa myös MIELI ry:n kriisikeskuksista ja kriisipuhelimesta. Katso lisää sivultamme kriisissä auttaminen.
Keskusteluapu Sairaalat, terveyskeskukset, työ- koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, perheneuvolat, sseurakuunnat, kolmannen sektorin palvelut kuten kriisikeskusket. Psykologista keskusteluapua tai psykoterapiaa saa myös yksityisiltä ammatinharjoittajilta. Usein omaisten läheisten on tärkeää keskustella kuolemaan johtaneista tapahtumista paikalla olleiden ammattilaisten, kuten lääkärien, sairaanhoitajien ja pelastustyöntekijöiden kanssa. Ammattilaisilta voi saada myös keskusteluapua ja ohjausta. Kansaneläkelaitoksen korvaamaa psykoterapiaa haetaan psykiatrin lähetteellä. Aikoja voi varata myös yksityiseltä terapeutilta omakustanteisesti.
Sairausloma, lääkehoito ja hoitoon ohjaus Sairaalat, terveyskeskukset, työ- koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Sairausloman edellytyksenä on, että surevan toimintakyky on heikentynyt surun seurauksena