SURUJÄRJESTÖJEN MATERIAALIPANKIT AMMATTILAISILLE

Lapsikuolemaperheet

KÄPY ry tarjoaa vertaistukea lapsensa menettäneille lapsen iästä ja kuolinsyystä riippumatta. KÄPY ry:ltä voi tilata lapsen kuolemaa käsitteleviä materiaaleja ammattilaisten ja lapsensa menettäneiden tueksi.

Surevan kohtaaminen -toiminnan taustalla on KÄPY ry:n kokemuskouluttajat-hankkeen (2015–2017) kehitystyö. Kokemuskouluttajat-hankkeessa tuotettiin ammattilaisille suunnattu materiaalipankki, joka sisältää tietoa erityisesti lapsikuolemaperheiden tukemisesta.

Tietoa lapsikuolemaperheiden tukemisesta
Tilaa tukikirjallisuutta

Nuorena leskeytyneet

Nuoret Lesket ry:n verkkosivulle on koottu tukimateriaalia ja ohjeita leskeytyneille sekä leskiä työssään kohtaaville ammattilaisille. Surun keskellä leskellä ei välttämättä ole voimavaroja ottaa itse selvää kaikista leskeyteen liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja taloudellisen tuen mahdollisuuksista (mm. lasten edunvalvonta-asiat ja perhe-eläkkeet), joten ammattilaisen tulisi ohjata leski tiedon ääreen. Nuoret Lesket ry:ltä voi tilata leskioppaita ja oppaita lapsen tukemiseen vanhemman kuoleman jälkeen. Verkkosivulta löytyy myös sosiaaliturvaopas sekä muita ammattilaiselle hyödyllisiä ohjeistuksia sekä linkkejä mm. artikkeleihin ja tutkimuksiin aiheesta.

Tilaa materiaaleja
Tietoa surusta ja leskeydestä
Surua ja leskeyttä käsittelevää kirjallisuutta
Tutkimuksia ja opinnäytetöitä leskeydestä

Itsemurhan tehneiden läheiset

Vuosittain lähes 800 suomalaista kuolee itsemurhan kautta. Läheisen itsemurha on kokemuksena traumaattinen, ja sureva kaipaa ammattilaiselta tukea ja empaattista kohtaamista. Surunauha ry on itsemurhan tehneiden läheisten vertaistukijärjestö. Surunauha ry:n verkkosivulla on listattu itsemurhaan liittyvää kirjallisuutta ja tutkimustietoa. Sivustolta löytyy myös itsemurhan tehneiden läheisten omakohtaisia kertomuksia.

Opas itsemurhan tehneiden läheisille
Kirjallisuutta ja tutkimusta itsemurhasta
Itsemurhan tehneiden läheisten kertomuksia

Henkirikoksen uhrien läheiset

Suomessa tehdään noin sata henkirikosta vuosittain. Kaikkiaan henkirikokset koskettavat henkilökohtaisella tasolla tuhansia suomalaisia joka vuosi. Huoma ry on henkirikoksen uhrien läheisten vertaistukijärjestö. Järjestön verkkosivulla on ladattavia materiaaleja ja ohjeita ammattilaisia varten. Järjestön toiveena on, että ammattihenkilöt ohjaisivat henkirikosten uhrit aina ottamaan yhteyttä Rikosuhripäivystykseen (RIKU).

Ohjeita ammattilaisille
Huoma ry:n ladattavat materiaalit
RIKU – rikosuhripäivystys

Lapsen ja nuoren suru

Lapsen ja nuoren surussa on omat erityispiirteensä. Läheisen menetyksestä selviämiseen tarvitaan turvallisia aikuisia, jotka eivät pelkää ottaa asiaa puheeksi. KÄPY ry:n ja Suomen nuorten lesket ry:n verkkosivuille on koottu tietoa läheisensä menettäneen lapsen tai nuoren tukemisesta.  Ainakin KÄPY ry, Suomen nuoret lesket ry ja Suomen mielenterveysseura järjestävät ohjattua vertaistukitoimintaa myös lapsille.

Tietoa lapsen ja nuoren surusta
Surevan kohtaaminen -hankkeen grafiikkaa.