TIETOA SURUJÄRJESTÖISTÄ  AMMATTILAISILLE

Käpy Lapsikuolemaperheet ry

Käpy Lapsikuolemaperheet ry tarjoaa vertaistukea lapsensa menettäneille lapsen iästä ja kuolinsyystä riippumatta. Vertaistukea on saatavissa ensisijaisesti perheille, joiden lapsi on kuollut raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsuudessa, nuorena tai nuorena aikuisena. Yhdistys järjestää monipuolisesti toimintaa lapsikuolemaperheille. Vertaistuen muotoja ovat vertaistukiryhmät, vertaistukiviikonloput, vertaistapaamiset, verkkovertaistuki sekä tukihenkilötoiminta. Vertaistukea on saatavilla myös lapsenlapsensa menettäneille isovanhemmille sekä sisaruksensa menettäneille lapsille ja nuorille.

Käpy ry:ltä voi tilata lapsen kuolemaa käsitteleviä materiaaleja ammattilaisten ja lapsensa menettäneiden perheiden tueksi.

Nuoret Lesket ry

Nuoret Lesket ry tarjoaa vertaistukea nuorena leskeytyneille. Toiminta on avointa kaikille puolisonsa menettäneille parisuhde- ja perhemuodosta riippumatta. Järjestön kohderyhmä on työikäiset lesket ja leskiperheet. Nuoret Lesket ry järjestää vertaistukiryhmätoimintaa eri paikkakunnilla. Lisäksi järjestetään puhelintukea, verkkotukea, vertaistukiviikonloppuja ja tapahtumia. Yhdistys antaa myös neuvontaa, lakineuvontaa ja tietoa leskeyteen liittyvistä asioista.

Verkkosivulle on koottu tukimateriaalia ja ohjeita leskille sekä leskiä työssään kohtaaville ammattilaisille. Nuoret Lesket ry:ltä voi myös tilata painettuja leskioppaita sekä oppaita lapsen ja nuoren tukemisesta vanhemman kuoleman jälkeen.

Surunauha ry

 Surunauha ry tarjoaa vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille. Yhdistys järjestää vertaistukiryhmiä, vertaistukiviikonloppuja ja tukihenkilötapaamisia. Lisäksi Surunauha ylläpitää Lohtu-sovellusta läheisensä itsemurhaan menettäneille ja järjestää chat-ryhmiä, joissa keskusteluun voi osallistua anonyymisti. Surunauhan työntekijät tarjoavat keskusteluapua läheisensä itsemurhan kautta menettäneille joka arkipäivä.

Surunauhan verkkosivuille on koottu tietoa itsemurhan tehneiden läheisille ja heitä kohtaaville ammattilaisille.

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry tarjoaa vertaistukea henkirikoksen uhrien läheisille. Henkirikoksen uhrin läheinen voi saada Huoma ry:n kautta puhelinvertaisen muutama kuukausi menetyksen jälkeen. Eri paikkakunnilla pidettäviin vertaistukiryhmiin voi tulla noin vuosi menetyksen jälkeen. Joka kuukausi verkossa järjestetään vertaisiltoja, joihin voi tulla mukaan niin pian menetyksen jälkeen kuin sureva itse kokee hyväksi. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa järjestetään valtakunnallinen vertaistukiviikonloppu.

Lisäksi Huoma ry:n kautta saa palveluohjausta ja asianajajan neuvontaa. Järjestön verkkosivulla on ladattavia materiaaleja ja ohjeita ammattilaisia varten. Järjestön toiveena on, että ammattihenkilöt ohjaisivat henkirikosten uhrit aina ensin ottamaan yhteyttä Rikosuhripäivystykseen (RIKU).