SUREVAN KOHTAAMINEN -TOIMINNAN TIETOSUOJASELOSTE JA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Toiminnan kokemusasiantuntijakoulutus käydään osittain Moodlen palvelimilla. Moodle-alustaa koskevan tietosuojaselosteen löydät täältä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Surevan kohtaaminen -toiminta käsittelee henkilötietoja 25.5.2018 kaikissa EU:n jäsenmaissa voimaan tulleen Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaisesti.

Surevan kohtaaminen -toiminta ylläpitää tiedotuslistaa sekä säilyttää tietoja hankkeen vapaaehtoisista kokemusasiantuntijoista. Otamme meille annettujen tietojen suojaamisen vakavasti ja käsittelemme tietoja tässä selosteessa kuvatun mukaisesti. Toiminnan työntekijät ovat allekirjoittaneet vaitiolosopimuksen.

1. Rekisterinpitäjä

Surevan kohtaaminen -toiminta
Åkerlundinkatu 3B, 4. krs., 33800 Tampere
hanke@surevankohtaaminen.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Sirpa Mynttinen: sirpa.mynttinen@surevankohtaaminen.fi
050 567 0352

2. Rekisterit

Surevan kohtaaminen -toiminta ylläpitää kahta erillistä rekisteriä: tiedotuslistaa sekä kokemusasiantuntijarekisteriä.

Tiedotuslistan tarkoitus on jakaa listalle liittyneille tietoa Surevan kohtaaminen -toiminnasta sekä läheisen varhaista kuolemaa surevien kohtaamisesta, tukemisesta ja tuen piiriin ohjaamisesta. Vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja rekisteröidyn edustamasta organisaatiosta ja ammattinimikkeestä käytetään hankkeen sisäiseen arviointiin siitä, mitä kohderyhmiä hankkeen tiedotus on tavoittanut.

Kokemusasiantuntijarekisterin tarkoitus on ylläpitää Surevan kohtaaminen -toiminnan ja sitä edeltäneen hankkeen ja Kokemuskouluttajat-hankkeen aikana kokemusasiantuntijakoulutuksen käyneiden ja toimintaan sitoutuneiden henkilöiden yhteystietoja. Rekisterissä olevia tietoja tarvitaan pyydettyjen kokemusasiantuntijavierailujen ja -tilaisuuksien toteuttamiseksi sekä työntekijöiden ja kokemusasiantuntijoiden väliseen yhteydenpitoon.

3. Mitä tietoja rekistereihin voidaan kerätä?

Tiedotusrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

 • sähköpostiosoite (pakollinen tieto)
 • yritys tai organisaatio (vapaaehtoinen tieto)
 • ammattinimike (vapaaehtoinen tieto)

Kokemusasiantuntijarekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi (pakollinen tieto)
 • osoite (pakollinen tieto)
 • puhelinnumero (pakollinen tieto)
 • sähköpostiosoite (pakollinen tieto)
 • kielitaito (vapaaehtoinen tieto)
 • mistä aiheesta voi toimia kokemusasiantuntijana (pakollinen tieto)
 • millä maantieteellisellä alueella voi liikkua kokemusasiantuntijan roolissa (pakollinen tieto)
 • missä ei halua toimia kokemusasiantuntijana (vapaaehtoinen tieto)

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedotuslistan tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään heidän liittyessään tiedotuslistalle verkkolomakkeella tai ilmaistessaan halunsa liittyä tiedotuslistalle esimerkiksi kokemusasiantuntijavierailun tai seminaarin yhteydessä.

Kokemusasiantuntijarekisteriin tallennetut tiedot ovat henkilön itsensä antamia tietoja joko Kokemuskouluttajat-hankkeen tai Surevan kohtaaminen -hankkeen koulutuksissa. Tietoja on kerätty myös kokemusasiantuntijoille toimitetun verkkolomakkeen kautta.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja ulkopuolisille tahoille. Creamailer oy toimii Surevan kohtaaminen -toiminnan palveluntarjoajana verkkolomakkeiden ja -kyselyiden tuottamisessa. Creamaileriin lisätty data on ainoastaan Surevan kohtaaminen -toiminnan käytettävissä, eikä Creamailer käytä itse, lainaa, vuokraa tai myy tietoja kolmansille osapuolille.

Kokemusasiantuntijoiden koulutuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisalustaa. Moodlea koskeva tietosuojaseloste löytyy täältä.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekistereistä ei luoda manuaalista versiota. Manuaalisesti kerätty aineisto siirretään sähköiseen muotoon ja sen jälkeen tuhotaan.

Rekistereihin kirjatut tiedot pyydetään henkilöltä itseltään sähköisesti verkkolomakkeella. Creamailer oy toimii palveluntarjoajana verkkolomakkeiden ja -kyselyiden tuottamisessa. Creamailer oy:n palvelimet sijaitsevat tilassa, joka täyttää Viestintäviraston teletilojen turvallisuutta koskevat vaatimukset (Viestintävirasto 48 A/2003 määritys “Tärkeä tila”). Palveluntuottajan kanssa on solmittu GDPR-asetuksen edellyttämä kirjallinen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Kokemusasiantuntijarekisteri on sähköisessä muodossa Membook Oy:n ylläpitämässä jäsenrekisterissä. Membookissa kokemusasiantuntijoiden henkilötiedot säilytetään tietoturvallisesti GDPR-säädöksen mukaisesti. Membookin tietoturvasta ja palvelimista vastaa Netorek Oy. Järjestelmän käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmä on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Sähköinen yhteys on SSL-suojattu.

Rekisteriin tallennettuja tietoja pääsevät tarkastelemaan Surevan kohtaaminen -toiminnan työntekijät, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Membookin työntekijöillä on pääsy Surevan kohtaamisen –toiminnan jäsenrekisteriin, jotta he voivat tarvittaessa tehdä järjestelmään teknisiä muutoksia tai ratkaista teknisiä ongelmia. Halutessaan kokemusasiantuntijat voivat itse tarkastella ja muuttaa tietojaan Membookissa, kun he luovat palveluun oman käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity itse haluaa kuulua rekisteriin, tai niin kauan kuin rekisteri on tarkoituksensa mukaisessa käytössä. Kaikki aineisto tuhotaan, kun henkilö poistetaan rekisteristä.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin liittynyt voi koska tahansa tarkistaa omat tietonsa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin liittynyt voi koska tahansa poistaa omat tietonsa tai korjata virheelliset tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

10. Evästeet

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Evästeiden avulla parannamme käyttäjäkokemusta (hakukoneiden käyttö) sekä keräämme analytiikkatietoja verkkosivustomme käytöstä. Analytiikkatietojen keräämiseen käytetään Google Analytics -palvelua, jonka avulla tarkastelemme käyttäjämääriä sekä sivuston käyttöä.

Käyttäjä voi tarkastella, hallita ja poistaa evästeitä tietokoneensa selaimen yksityisyysasetuksista sekä muokata niiden hyväksymisperusteita.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Jos teemme tietosuojaselosteeseen olennaisia muutoksia, tiedotamme niistä rekisteröityjä sähköpostitse. Ajantasaisen tietosuojaselosteen löytää aina www.surevankohtaaminen.fi -verkkosivustoilta. Tiedotuslistan seloste on laadittu 12.4.2018 ja kokemusasiantuntijarekisterin seloste 30.4.2018. Selostetta on päivitetty viimeksi 5.3.2019, jolloin lisättiin maininta ja linkki hankkeen Moodle-alustaa koskevaan tietosuojaselosteeseen. Selostetta on päivitetty 17.6.2021 ja uudelleen 13.1.2022 yhteyshenkilön osalta. Lisäksi toiminnan nimen muutokseen liittyviä sanamuotopäivityksiä tehtiin 1.2.2022. Tietosuojaselostetta on päivitetty 17.6. kokemusasiantuntijarekisterin osalta.