TUKITAHOJA

Anna läheisensä menettäneelle sosiaali- ja kriisipäivystyksen tai paikallisen kriisikeskuksen yhteystiedot. Voit myös kysyä surevalta luvan välittää yhteydenottopyynnön kriisitukeen. Läheisensä menettäneellä ei välttämättä ole voimavaroja etsiä itselleen tukea. Siksi on tärkeää, että ammattilainen kertoo eri tukitahoista ja ohjaa surevan tuen pariin. Kerrothan surevalle myös vertaistukijärjestöistä ja niiden tarjoamasta tuesta.