This post is also available in: Suomi (Finska) English (Engelska)

OM ATT BEMÖTA EN SÖRJANDE:
stöd för dem som i sitt arbete möter sörjande som har tappat en närstående

Surevan kohtaaminen är ett ömsesidigt projekt av fyra ideell organisationer i Finland som organiserar stödverksamhet och stöd särskilt för de sörjade.

På den här webbplatsen hittar du kunskap baserad på vetenskaplig forskning och erfarenheter av de erfarenhetsexperterna.

Projektet utbildar också erfarenhetsexperterna för att besöka professioneller och studenter. Erfarenxperterna berättar om sina erfarenhets efter sin närstående död.

Kunskapen gynnar alla som i sitt arbete har möten med de sörjande: till exempel de som arbetar för sjukhus, hälsocentraler, polisavdelningar eller kyrkor. Det hjälper också de sörjade själva.

Organisationerna bakom projektet är: Huoma ry – stöd för närstående till personer som dog av mord, KÄPY – Barndödsfamiljerna rf, Suomen nuoret lesket ry – stöd för unga änkor och Sorgbandet rf – stöd för närstående till personer som gjort självmord.