This post is also available in: Suomi (Finska) English (Engelska)

OM ATT BEMÖTA EN SÖRJANDE:
stöd för dem som i sitt arbete möter sörjande som har förlorat en närstående

Surevan kohtaaminen är ett ömsesidigt projekt av fyra ideell organisationer i Finland som organiserar stödverksamhet och stöd särskilt för de sörjade.

På den här webbplatsen hittar du kunskap baserad på vetenskaplig forskning och på erfarenheter av erfarenhetsexperter.

Projektet utbildar också erfarenhetsexperter för att informera professionella och studerande. Erfarenhetsexperter berättar om sina erfarenheter av en närståendes död.

Kunskap gynnar alla som i sitt arbete möter sörjande: till exempel professionella inom sjuk- och hälsovården, polisen eller församlingar. Information är viktig också för sörjande som mist en närstående

Organisationerna bakom projektet är: Huoma ry – stöd för närstående till personer som dog av mord, Käpy Barndödsfamiljerna rf, Nuoret lesket ry – stöd för unga änkor och änklingar och Sorgbandet rf – stöd för närstående till personer som gjort självmord.