Etusivu2024-03-06T12:01:09+03:00

This post is also available in: Svenska (ruotsi) English (englanti)

SUREVAN KOHTAAMINEN -TOIMINTA:
tukea ja tietoa ammattilaisille

Surevan kohtaaminen -toiminnalla tuetaan ammattilaisia, opiskelijoita ja vapaaehtoisia kohtaamaan läheisensä menettäneitä ja tiedotetaan sureville saatavilla olevasta tuesta. Surevan kohtaaminen -toiminta on suunnattu kaikille, jotka työssään kohtaavat läheisensä menettäneitä, esimerkiksi sairaaloissa, työterveyshuollossa, poliisi- ja pelastuslaitoksilla, kriisikeskuksissa sekä seurakunnissa ja erilaisissa järjestöissä. Tietoa tarvitaan myös oppilaitoksissa, työpaikoilla ja erilaisissa virastoissa, joissa läheisensä menettäneet hoitavat läheisen kuolemaan liittyviä asioista.

Verkkosivuston tietopankista löydät tietoa surusta, surevan kohtaamisesta ja sureville suunnatusta tuesta. Tietopankin sisältöä voivat hyödyntää myös menetyksen itse kokeneet ja heidän läheisensä. Tutustu tietopankin sisältöön tästä.

Surevan kohtaaminen -toiminnasta voit pyytää kokemusasiantuntijan puhumaan esimerkiksi työpaikalle tai oppilaitokseen. Kokemuspuheenvuoroissa kokemusasiantuntijat kertovat oman kokemuksensa läheisen menetyksestä. Lisäksi he kertovat kuulijoille yleistä tietoa surusta, surevan kohtaamisesta ja tarjolla olevasta tuesta. Puheenvuoroja järjestetään niin paikan päällä kuin etäyhteydellä.

Surevan kohtaaminen -toiminnan kokemusasiantuntijat ovat taustajärjestöjensä (Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry, Käpy Lapsikuolemaperheet ry, Nuoret Lesket ry ja Surunauha ry) vapaaehtoisia, joilla on kokemus lapsen menetyksestä, puolison menetyksestä tai läheisen menetyksestä itsemurhan tai henkirikoksen kautta. Kokemusasiantuntijoita voi puheenvuorojen lisäksi kysyä haastateltaviksi, osallistujiksi tutkimuksiin tai erilaisiin opiskelijoiden projekteihin tai työpaikkojen kehittämishankkeisiin. Lisätietoa kokemusasiantuntijatoiminnasta ja puheenvuorojen tilaamisesta täältä.

Surevan kohtaaminen -toiminta toimii myös asiantuntijana erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä, joissa tuotetaan tai kehitetään surevan tukemiseen liittyvää tietoa tai palveluita. Voit kysyä myös surevan kohtaamiseen ja tukemiseen liittyviä koulutuksia.

Surevan kohtaaminen -toiminnan takana on neljä surujärjestöä: Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry, Käpy Lapsikuolemaperheet ry, Nuoret Lesket ry ja Surunauha ry – tukea itsemurhan tehneiden läheisille. Toiminta rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä avustuksella. Surevan kohtaaminen -toiminta alkoi kolmivuotisena hankkeena (Surevan kohtaaminen -hanke 2018–2020), ja sille myönnettiin jatkorahoitus vuodelle 2021. Voit tutustua hankkeen loppuraporttiin tästä. Vuodesta 2022 toiminta jatkuu Ak-avustuksen turvin. Voit tutustua Surevan kohtaaminen -toiminnan toimintakertomukseen vuodelta 2022 täällä sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan täällä. Vuoden 2023 toimintakertomukseen voit tutustua täällä sekä vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan täällä.

Surevan kohtaaminen -toiminta: viimeisimmät artikkelit

Tietoa surusta

Surevan kohtaaminen

Mistä tukea surevalle?

Go to Top