MISTÄ SUREVA SAA VERTAISTUKEA?

Vertaistuki on monelle läheisensä menettäneelle se kaikista tärkein apu ja tuki. Siksi surevia työssään kohtaavien ammattilaisten on tärkeää olla tietoisia tarjolla olevista vertaistuen kanavista ja aktiivisesti ohjata kuolleen omaisia vertaistuen piiriin.

  • Kerro surevalle vertaistuen mahdollisuudesta ja anna hänelle esitteitä mukaan, jotta hän voi myöhemmin tutustua tietoon kirjallisena. Voit tilata esitteitä suoraan surujärjestöiltä tai meidän kauttamme.
  • Kysy surevalta, saatko antaa hänen yhteystietonsa surujärjestölle. Surevalla ei välttämättä ole voimavaroja olla itse aktiivisesti yhteydessä surujärjestöön, joten on hyvä jos surujärjestön työntekijä voi olla suoraan yhteydessä surevaan ja kertoa hänelle tarjolla olevasta avusta ja vertaistuesta. Ilman lupaa yhteystietoja ei saa kuitenkaan luovuttaa eteenpäin!

Vertaistuki surujärjestöissä

Monista läheisensä menettäneistä tuntuu, että vain saman läpikäynyt voi kunnolla ymmärtää, miltä surevasta tuntuu. Eri tilanteissa oleville sureville on perustettu omat surujärjestönsä vertaistuen kanaviksi. Surevan kohtaaminen -hankkeessa on mukana neljä surujärjestöä: Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry, KÄPY  – Lapsikuolemaperheet ry, Suomen nuoret lesket ry ja Surunauha ry – Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille.

Huoma ry
Henkirikoksen uhrien läheiset

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry tarjoaa vertaistukea henkirikoksen uhrin läheisille ja pyrkii parantamaan uhrien läheisten asemaa. Toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Toiminta-alueena yhdistyksellä on koko Suomi.

Yhteystiedot:
Kriisi- ja vapaaehtoistyön koordinaattori Terhi Kantanen (tukipyynnöt):
050 401 2230
terhi.kantanen(at)huoma.fi

Toiminnanjohtaja Sanna Kalajanniska:
050 304 3332
sanna.kalajanniska(at)huoma.fi

FacebookTwitterInstagram
KÄPY ry
Lapsikuolemaperheet

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry on vertaistukiyhdistys, joka tarjoaa tukea ensisijaisesti vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on kuollut raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsuudessa tai nuorena aikuisena. Yhdistys jakaa tietoa lapsikuolemaperheiden tukemisesta ammattilaisille ja kaikille, joita lapsen kuolema jollain tavalla koskettaa.

Yhteystiedot:
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sanna Rantanen (tukipyynnöt):
045 652 4395
tuki(at)kapy.fi
Toiminnanjohtaja Susanna Uittomäki:
045 326 0980
susanna.uittomaki(at)kapy.fi

 

FacebookTwitterVerkkosivut
Suomen nuoret lesket ry
Työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys

Suomen nuoret lesket ry on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys. Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa.

Suomen nuoret lesket ry pyrkii vaikuttamaan leskien ja leskiperheiden oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan liittyviin epäkohtiin. Yhdistys myös kouluttaa ja toimii kokemusasiantuntijana leskeyteen liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot:
Vertaistoiminnan koordinaattori Miia Iivonen (tukipyynnöt):
044 056 5542
miia.iivonen(at)nuoretlesket.fi
Toiminnanjohtaja Sirpa Mynttinen:
044 300 6477
sirpa.mynttinen(at)nuoretlesket.fi

FacebookTwitterVerkkosivut
Surunauha ry
Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille

Surunauha ry on valtakunnallinen vertaistukijärjestö, jonka tavoitteena on tukea läheisensä itsemurhan kautta menettäneitä ja lisätä avoimuutta puhua itsemurhista. Vertaistukihenkilöt ovat koulutettuja vapaaehtoisia, joilla on oma kokemus läheisen itsemurhasta.

Yhteystiedot:
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Teppo Kupias (tukipyynnöt): 
044 751 9916 (myös WhatsApp)
vertaistuki@surunauha.net
Toiminnanjohtaja Riika Hagman-Kiuru: 
044 977 9428
riika.hagman-kiuru@surunauha.net

FacebookTwitterInstagram
Surevan kohtaaminen -hankkeen grafiikkaa.

Muiden tahojen tarjoama vertaistuki

Suomen Mielenterveysseura
Ammattilaisen ohjaamia vertaistukiryhmiä

Suomen Mielenterveysseura järjestää vertaistukiryhmiä erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Ryhmiin on jatkuva haku.

Tukinet
Kriisikeskus netissä

Tukinet on internetissä toimiva alusta eri järjestöjen tarjoamille kriisi, tuki- ja auttamispalveluille. Tukinetissä tuotetaan verkkopalveluja, joiden tarkoituksena on ihmisen auttaminen, tuen tarjoaminen sitä tarvitseville ja kokemusten jakaminen. Tällä hetkellä palveluita tuottaa ja tarjoaa noin 50 suomalaista kansalaisjärjestöä ja yhdistystä. Palvelut ovat yhteydenottajalle anonyymejä ja maksuttomia. 

Suomen ev.lut. kirkko
Seurakunnan sururyhmät

Uskonto ja seurakunnan tarjoama tuki ovat joillekin sureville tärkeitä. Monissa seurakunnissa toimii sururyhmiä. Sururyhmä on läheisensä menettäneille tarkoitettu tukiryhmä, joka kokoontuu n. 5–10 kertaa.

Sururyhmät ovat vertaisryhmiä, joiden peruspilareina ovat luottamuksellisuus, omavastuisuus ja vapaaehtoisuus. Osallistuminen ei edellytä kirkkoon kuulumista tai seurakunta-aktiivisuutta.

Syöpäjärjestöt
Sururyhmä verkossa

Syöpäjärjestöillä (Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö) on verkkosivullaan verkkoalustalla toimiva sururyhmä läheisensä syövälle menettäneille.

Eläkeliitto
Tukea leskeksi jääneille

Puolison kuolema tai ero puolisosta koskettavat monia. Yksinjääminen satuttaa ja vaatii toipumisaikaa. Eläkeliiton sopeutumisvalmennuskursseilta saa tukea ja eväitä elämän jatkamiseen joko eron tai puolison kuoleman jälkeen.