TALOUDELLINEN TUKI SUREVALLE

Perheenjäsenen kuolema saattaa muuttaa perheen taloudellista tilannetta ratkaisevasti. Monet perheet ovat oikeutettuja yhteiskunnan tarjoamiin lakisääteisiin tukiin tai korvauksiin. On tärkeää, että surevat saavat tietää omista oikeuksistaan.

Tukea ja ohjausta haetaan ensisijaisesti oman alueen sosiaalitoimiston kautta – ohjaa siis sureva tarvittaessa sinne. Sosiaalihuoltolain mukaan henkilöllä on oikeus saada kokonaisvaltainen palvelutarpeen arvio tilanteestaan. Arviossa kartoitetaan asiakkaan tilanne sekä sosiaalipalvelujen ja tuen tarve, ja otetaan huomioon myös asiakkaan oma mielipide tilanteestaan. Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan antama tuki, ohjaus ja neuvonta ovat maksuttomia.

Tukimuoto Kuka voi hakea? Koska voi hakea? Mistä haetaan?
sairauspäiväraha työkyvytön työntekijä, yrittäjä tai työtön työkyvyttömyys on kestänyt omavastuuajan yli Kansaneläkelaitos (Kela) tai työttömyyskassa (ellei työnantaja maksa). Oma omavastuuaika on hyvä tarkistaa Kelasta tai työttömyyskassasta.
osasairauspäiväraha osatyökykyinen työntekijä tai yrittäjä töihinpaluuta tuetaan vähentämällä työaikaa 40–60% aiemmasta Kela
raskaus- ja vanhempainraha lapsensa menettänyt äiti lapsi kuolee raskauden kestettyä vähintään 154 vuorokautta tai synnyttyään elävänä Kela
toisen vanhemman vanhempainraha lapsensa menettänyt vanhempi lapsi kuolee raskauden kestettyä vähintään 154 vuorokautta tai synnyttyään elävänä Kela
vanhempainraha lapsensa menettänyt vanhempi kun lapsi kuolee vanhemman ollessa vanhempainvapaalla Kela
leskeneläke avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta leskeksi jäänyt leskellä on yhteinen lapsi puolison kanssa. Myös lapseton voi tietyin ehdoin saada leskeneläkettä. Kela ja/tai kuolleen puolison työeläkelaitos
lapseneläke alle 18-vuotias tai päätoimisesti opiskeleva alle 21-vuotias huoltajansa menettänyt lapsen biologinen vanhempi, ottovanhempi tai samassa taloudessa asunut elättäjä kuolee Kela ja/tai kuolleen vanhemman työeläkelaitos
työntekijäin ryhmähenkivakuutus avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta leskeksi jäänyt (tietyin ehdoin myös rekisteröimätön puoliso) tai huoltajansa menettänyt alle 21-vuotias kuollut on ollut työsuhteessa tai korkeintaan viisi vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä, tai työsuhteen päättymisestä on enintään kolme vuotta kysyttävä kuolleen viimeisimmältä työnantajalta. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli antaa myös lisätietoja.
yksinhuoltajakorotus lapsilisään yksinhuoltajaksi jäänyt leskellä on lapsi tai lapsia, joista maksetaan lapsilisää Kela
asumistuki ja perustoimeentulotuki yksityishenkilö tai perhe tulot ja varat eivät riitä asumiskustannuksiin tai välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin Kela
hautausavustus kuolleen lähiomainen kuolleen työnantajalla on lisäeläkevakuutus, ammattiliitto myöntää avustusta tai omainen on toimeentulotuen piirissä Hyvinvointialueen sosiaalitoimi hautausavustushakemuksella. Muutoin kysyttävä kuolleen työnantajalta, työeläkelaitoksesta tai ammattiliitosta
rikosvahinkokorvaukset rikoksen (tahallinen teko tai törkeä huolimattomuus) uhrina kuolleen henkilön omainen omaiset voivat hakea mm. käsimyskorvauksia, hoitokuluja, ansionmenetyksiä ja hautauskuluja ensisijaisesti oikeusteitse tai muilta tahoilta, toissijaisesti Valtiokonttorilta
sosiaalinen luototus vähävarainen, jolla ei ole mahdollisuutta kohtuuhintaiseen luottoon hakija tarvitsee luottoa esim. talouden hallintaan saattamiseen tai sosiaalisen kriisin ylittämiseen Hyvinvointialueen sosiaalitoimi
talous- ja velkaneuvonta kuka tahansa, jolla on tarvetta hakija tarvitsee tietoa ja ohjausta talouden ja/tai velkojen hoitoon Hyvinvointialueen sosiaalitoimi, Takuu-säätiö
muu taloudellinen tuki akuutissa tarpeessa oleva henkilö tai perhe hakija tarvitsee akuuttia tukea Ensisijaisesti hyvinvointialueen sosiaalitoimisto tai Kela, virka-ajan ulkopuolella sosiaali- ja kriisipäivystys. Myös seurakuntien diakoniatyö, hyväntekeväisyysjärjestöt
yksityiset vakuutukset vakuutuksenottaja tai vakuutuksen edunsaaja omien vakuutusten vakuutusehtojen mukaisesti oma vakuutusyhtiö

Lähteenä käytetyt oppaat ja lisätietoa