AVUN KANAVIA

Anna läheisensä äkillisesti menettäneelle aina ainakin paikallisen kriisikeskuksen yhteystiedot. Vertaistukijärjestön työntekijä voi ottaa yhteyttä surevaan ja ohjata häntä eteenpäin, jos pyydät surevalta luvan hänen yhteystietojensa antamiseen vertaistukijärjestölle. Tuen kanavia on monia – tärkeintä on, että sureva löytää juuri sen kanavan, josta hänelle on apua! Kun läheinen on äkillisesti kuollut, ei omaisella välttämättä ole voimavaroja itse etsiä itselleen apua. Siksi ammattilaisten oma aktiivisuus on tärkeää.