Kokemusasiantuntijan alkuperäinen haastattelu on julkaistu Surunauha-lehden numerossa 2/2018. Surunauha ry on läheisensä itsemurhan kautta menettäneiden vertaistukijärjestö.

Joskus ammattilainenkin on neuvoton järkyttävän kuolemantapauksen edessä. Surevien vertaistukijärjestöissä on huomattu, että ammattilaiset kaipaavat ja tarvitsevat lisää tietoa surevien kohtaamisesta ja tukemisesta. Heidän tuekseen on käynnistetty STEAn Veikkauksen tuotoista rahoittama Surevan kohtaaminen -hanke, jossa välitetään tietoa kokemusasiantuntijavierailujen sekä surevankohtaaminen.fi-verkkosivuston kautta. Hankkeessa ovat mukana Surunauha ry – vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille, KÄPY ­­­­­­­– lapsikuolemaperheet­ ry, Suomen nuoret lesket ry ja Huoma – henkirikoksen uhrien läheiset ry.

Kokemusasiantuntijat käyvät työpaikoilla ja oppilaitoksissa kertomassa omista kokemuksistaan sekä siitä, miten omaisensa menettänyt olisi hyvä kohdata ja millaista apua sureville on saatavilla. Kaikkien surujärjestöjen vapaaehtoisissa toimii jo joitakin kokemusasiantuntijoita, ja lisää koulutetaan lokakuussa. Yksi Surunauhan vapaaehtoisista on Jennina, jolle kokemusasiantuntijuus on ollut tärkeä tapa auttaa muita läheisensä menettäneitä ja vaikuttaa ammattiauttajien käytäntöihin.

Asioihin voi vaikuttaa puhumalla

Jennina kouluttautui kokemusasiantuntijaksi ensimmäisten joukossa. ”Vuosi sitten haettiin kokemusasiantuntijoita pilottihankkeeseen. Puhun mielelläni, joten kokemusasiantuntijuus tuntui sopivan minulle. Ajatus siitä, että saisin olla kouluttamassa ammattilaisia ja voisin kertoa heille surusta ja kokemuksestani, tuntui tärkeältä. Haluaisin, että kokemuksestani seuraisi surun lisäksi jotain hyvääkin.”

Jennina on toiminut Surunauhan vapaaehtoisena vertaistukijana jo ennen ryhtymistään kokemusasiantuntijaksi. ”Vertaistukijana olen kuullut paljon sellaisista kokemuksista, joita en toivoisi kenelläkään olevan. Läheisensä menettäneiden ei pitäisi joutua surunsa lisäksi kamppailemaan sen kanssa, miten heitä kohdellaan ja millaista apua he saavat. Haluan tehdä jotain sen eteen, että tällaisia tilanteita tulisi vähemmän ja vähemmän.”

  • ”Läheisensä menettäneiden ei pitäisi joutua surunsa lisäksi kamppailemaan sen kanssa, miten heitä kohdellaan ja millaista apua he saavat.”

Kokemusasiantuntija saa herkistyä

Viimeksi Jennina oli kokemusasiantuntijavierailulla Järvenpäässä, jossa hän kävi puhumassa mielenterveyden ammattilaisille. Surunauha välitti vierailua toivoneen tahon yhteystiedot Jenninalle, joka hoiti yhteydenpidon siitä eteenpäin. Jenninaa oli kuulemassa noin parikymmentä mielenterveysalalla työskentelevää. Tilaisuus tuntui intiimiltä.

”Aloitan vierailun aina kertomalla, että saatan itkeä puheenvuoroni aikana. Näin sanomalla annan itselleni luvan liikuttua, mutta samalla viestin kuulijoille, että kyyneleet ovat ok eikä minusta tarvitse olla huolissaan. Sitten kerron omasta kokemuksestani. Välillä kysyn, onko yleisöllä kysyttävää. Esitän saman kysymyksen kertomukseni lopuksi. Usein kuulijat eivät halua esittää kysymyksiä kaikkien kuullen, mutta monet tulevat juttelemaan jälkikäteen. Aihe voi olla arka kuulijoillekin. Tilaisuuden jälkeen varaan aikaa siihen, että minua voi vielä lähestyä.”

  • ”Haluan sanoa, että olkaa rohkeita, kohdatkaa sureva ja kuunnelkaa tätä. Sellaista ammattia ei ole, jossa kokemuspuheenvuoron kuuntelemisesta ei olisi apua.”

Vierailu Järvenpäässä sujui hyvin, ja kuulijat kiittelivät Jenninaa puheenvuorosta. ”Vastaanotto ammattilaisilta oli hieno. Puheenvuoroni oli avannut näkökulmia, joita ei arjessa ja ihmisiä kohdatessa tule aina edes ajatelleeksi. Monille heräsi ajatuksia omaan työhön liittyen.” Ammattilaisten palaute on kokemusasiantuntijalle tärkeää. ”On kiva, kun ammattilaiset kannustavat. Usein omaa puheenvuoroa käy mielessään läpi ja miettii, mitä olisi voinut sanoa paremmin. Mieli rauhoittuu, kun saa positiivista palautetta.”

Rohkeutta kertoa ja kuunnella

Surevan kohtaaminen -hankkeen grafiikkaa.

Jenninalle kokemusasiantuntijana toimiminen on juuri sitä mitä hän haluaa tehdä. ”Koen tekeväni jotain todella arvokasta ja tärkeää. Kokemuksen tuoma asiantuntijuus on erilaista kuin ammatin kautta saatu. Se ei ole teoreettista, vaan jotain mikä on oikeasti tapahtunut. Tutkittu tieto on tärkeää, mutta kokemuksen kautta ymmärtää, ettei se koskaan ole yleispätevää. Jokainen kokemus on erilainen.”

Kokemusasiantuntijavierailut ovat jännittäviä, mutta Jenninan mielestä ammattilaisille on helpompi puhua kuin vertaisille. ”Vertaisten kanssa sitä on jotenkin alaston asian kanssa. Ammattilaisten kanssa voi ottaa selkeästi asiantuntijan roolin. Saatan pelätä etukäteen, että mitä jos alkaa itkettää. Haluan muistuttaa itseäni ja muita siitä, että ei asiantuntijan tarvitse olla täysin valmis kaiken kanssa. Keskeneräinen saa olla. Kokemuspuheenvuoro käsittelee asiaa, joka tapahtui puhujalle ja on osa tämän jokapäiväistä elämää. Se saa myös näkyä.”

Jenninalla on surevia kohtaaville ammattilaisille selkeä viesti. ”Haluan sanoa, että olkaa rohkeita, kohdatkaa sureva ja kuunnelkaa tätä. Sellaista ammattia ei ole, jossa kokemuspuheenvuoron kuuntelemisesta ei olisi apua. Aina vastaan voi tulla joku, jolla on kipeä kokemus läheisen menettämisestä. Silloin tarvitaan tietoa siitä, miten surevaa voidaan tukea.”

Kokemusasiantuntijan vierailusta palautetta antaneet ammattilaiset ovat poikkeuksetta sitä mieltä, että vierailu on antanut heille eväitä tuleviin kohtaamisiin. Kokemusasiantuntijoiden työ on toivottua ja tarvittua. Tavoitteena on, että yhä harvempi sureva kokisi jäävänsä yksin ja ilman apua.

Artikkelin on kirjoittanut Surevan kohtaaminen -hankkeen viestintävastaava Maiju Laitanen.