Syksyiset terveiset Surevan kohtaaminen -hankkeelta! Syyskuun aikana tietoa surevan kohtaamisesta on viety ammattilaisille yhdeksässä eri tilaisuudessa Rovaniemeltä Helsinkiin. Kokemusasiantuntijat ovat kertoneet kokemuksistaan kriisikeskuksen, sairaalan ja perheneuvolan työntekijöille, poliisi-, lähihoitaja-, kätilö- ja sairaanhoitajaopiskelijoille sekä muille ammattilaisille ja vapaaehtoistyöntekijöille. Palaute on ollut kiittävää, ja niistä välittyy kokemustiedon tärkeys ja vaikuttavuus. Kiitos sinulle, joka olet ollut kuuntelemassa surevan tarinaa! Jos sinun työpaikallasi tai koulussasi ei ole vielä järjestetty kokemusasiantuntijan vierailua, voit ehdottaa sellaista tällä lomakkeella.

Toivottavasti tapaamme mahdollisimman monet teistä syksyn messuilla ja tapahtumissa. Hankkeen puheenvuoroja pääset kuulemaan ainakin Soste-risteilyllä, Kriisi- ja traumakonferenssissa sekä valtakunnallisilla Neuvolapäivillä.

Uusimmasta uutiskirjeestämme voit lukea, mitä uutta tietoa ammattilaisille on saatavilla surevan kohtaamisesta.

Surevan kohtaaminen -hankkeen grafiikkaa.
Lue uutiskirje tästä