Surevan kohtaaminen -hanke on valittu vuoden 2019 SOSTE-palkinnon saajaksi! Palkinto vastaanotettiin tänään 8.10. SOSTEtalk!-tapahtuman päätöstilaisuudessa.

Surevan kohtaaminen -hanke sai SOSTE-palkinnon

Valinnan teki Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTEn hallituksen nimeämä raati, johon kuuluivat sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta, Ellun Kanojen toimitusjohtaja Kirsi Piha, Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson sekä SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen Näkövammaisten liitosta. SOSTE on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö. SOSTEn varsinaisina jäseninä on yli 230 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järejstöä ja yhteistyöjäseninä noin 80 muuta alan toimijaa.

Palkintoraati perusteli Surevan kohtaaminen -hankkeen palkitsemista seuraavasti:

  • ”Surevan kohtaaminen -hanke tarttuu määrätietoisesti ilmiöön, joka on huomattavasti yleisempi kuin esimerkiksi julkisesta keskustelusta voisi päätellä. Kaikkien ihmisten elämien aikana tulee vaiheita, joissa suru on läsnä, ja sureminen vaikuttaa sekä toimintakykyyn että hyvinvointiin. Surusta voi tulla myös lamaannuttavaa, ja pitkään jatkuessaan suru voi vaikuttaa moninaisesti ihmisen elämään. Mitä paremmin erilaiset toimijat osaavat kohdata surevan, sitä paremmat mahdollisuudet surevilla ihmisillä on toimia surunsa kanssa ja jatkaa “tavallista” arkeaan. Koulutuksella ja tiedolla voidaan saada nopeastikin positiivisia vaikutuksia ja helpotusta surevien tilanteeseen. Kun suremisen kohtaaminen juurtuu yhteiskuntamme rakenteisiin, se vähentää myös eriarvoisuutta: tällä hetkellä ihmisten tuen saanti surun keskellä riippuu paljon ihmisten kyvyistä toimia palvelujärjestelmässä ja hakea tukea omatoimisesti.

    Surujärejstöjen yhteistyö uuden toimintamallin luomisessa on hyvä osoitus verkostojen voimasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Käyntiin on saatu toimintaa, joka on syntynyt vastaamaan selkeään yhteiskunnalliseen tarpeeseen, jota virallinen sosiaali- ja terveyspoliittinen järjestelmä ei ole toistaiseksi tarpeeksi huomioinut. Voidaan puhua sosiaalisesta innovaatiosta. Hankkeessa on lisäksi hyödynnetty hienosti kokemusasiantuntijuutta, joka on yhteiskunnassa vielä toistaiseksi liian vähän huomioitu voimavara. On todennäköistä, että hankkeessa on jo nyt pystytty tietoa jakamalla sekä palveluja kehittämällä vähentämään mm. surun pitkittymistä, siitä seuraavaa sairastuvuutta sekä sairauspoissaoloja.

    Suru on keskeinen sosiaalinen kysymys, koska jossain vaiheessa se kosksee kaikkien ihmisten elämää. Surevan kohtaaminen -hanke tekee surun ja sen yhteiskunnallisen vaikutuksen näkyväksi samalla kun se pyrkii vähentämään sitä. Surun käsittely ja huomioiminen ihmisten arjessa on täkreä hyvinvointi-investointi. Vaikka kyseessä on surujärjestöjen hanke, hankkeessa tehty työ palvelee hyvin myös muiden järjestöjen, kuten potilasjärjestöjen jäseniä sekä julkista sektoria.”

Raati valitsi Surevan kohtaaminen -hankkeen palkinnonsaajaksi SOSTElle tehtyjen ehdotusten joukosta. Vuonna 2019 jaettiin poikkeuksellisesti kaksi palkintoa. Toinen palkittu oli nuorten ilmastoliike.

SOSTE-palkinnon myöntämisen tarkoituksena on kiinnittää myönteisellä tavalla huomiota hyvinvoinnin ja talouden tasavertaisen suhteen rakentumiseen sekä hyvinvointi-investointien merkitykseen. Palkinto voidaan myöntää yksittäisestä teosta, hankkeesta tai jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta, joka ilmentää rohkeutta, väkevyyttä ja edelläkävijyyttä ja tuo uusia näkökulmia hyvinvointitaloudesta käytävään keskusteluun. Palkinto voidaan myöntää julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla toimivalle henkilölle, ryhmälle, ykritykselle tai yhteisölle. Kokreettisesti palkinto on kuvanveistäjä Erkki Kannoston suunnittelema ja valmistama uniikkitaideteos sekä kunniakirja.