Suru on työtä – ja muut surevan kohtaamista vaikeuttavat väitteet

2021-05-07T07:47:19+03:00toukokuu, 2021|artikkeli, TIETOA SURUSTA, VÄLINEITÄ KOHTAAMISIIN|

Suruun liitetään runsaasti oletuksia ja stereotypioita, jotka voivat pahimmillaan olla haitaksi surevalle ja vaikuttaa kielteisesti surevan kohtaamisiin. Oli kuoleman taustalla sitten itsemurha, onnettomuus tai sairaus, on surumyyttejä syytä oikaista. Suomalaisten surua tutkinut uskontotieteilijä Mari Pulkkinen haastaa syvälle juurtuneen perinteisen suruajattelumme avarammalla surukäsityksellä ja kumoaa jo siten osaltaan olemassa olevia surumyyttejä. Pulkkinen näkee, että suru tulisi ymmärtää ennen kaikkea kokonaisvaltaisena kokemuksena. [...]

Miten palata töihin menetyksen jälkeen? – Tarjalle työpisteen vaihto oli helpottavaa

2021-03-25T12:40:15+03:00maaliskuu, 2021|artikkeli, VÄLINEITÄ KOHTAAMISIIN|

 Ajatus työhön paluusta läheisen menetyksen jälkeen voi tuntua ylitsepääsemättömältä. Miten jatkaa tavallista arkea, kun mikään ei enää ole ennallaan? Läheisen menetyksen jälkeen kokonaisvaltainen tuki onkin tarpeen. Yksin ei surun kanssa tarvitse jäädä, sillä tietoa ja tukea on tarjolla.   Surunauha ry:n vertaistukija Tarja menetti poikansa itsemurhalle marraskuussa 2017. Vaikka nainen kohtasi silloisessa työssään vuodeosaston sairaanhoitajana jatkuvasti surevia omaisia, oman [...]

Kuuntelemisen tärkeydestä: ”Aina heillä oli aikaa kuunnella ja kannatella minua surussani”

2020-10-10T12:45:50+03:00lokakuu, 2020|artikkeli, VÄLINEITÄ KOHTAAMISIIN|

10.10.2020 vietetään Maailma mielenterveyspäivää. Tänä vuonna mielenterveyspäivänä korostetaan kuuntelemisen tärkeyttä teemalla ”vihreää valoa kuuntelemiselle”. Surevan kohtaaminen -hanke on kampanjassa mukana, sillä kuunteleminen on olennaisen tärkeä osa surevan kohtaamisen taitoa. Surunauha ry:n kokemusasiantuntija Päivi kertoo, miten tärkeää ammattilaisten kuunteleminen on hänelle ollut. ”Puolisoni teki itsemurhan joulun alla vuonna 2010. Tapahtuma tuli aivan yllätyksenä. Ei mitään uhkailuja koskaan, päinvastoin. Hän oli aikanaan [...]

Ilmainen webinaari surevan kohtaamisesta 5.11.2020

2020-10-07T16:40:24+03:00lokakuu, 2020|tiedote, TIETOA SURUSTA, VÄLINEITÄ KOHTAAMISIIN|

Surevan kohtaaminen -toiminnalla autetaan ammattilaisia kohtaamaan läheisensä menettäneitä ja tiedotetaan sureville saatavilla olevasta tuesta. Tule mukaan ilmaiseen webinaariimme kuulemaan, miten ammattilainen voi tukea surevaa, ja mikä merkitys kokemusasiantuntijatoiminnalla on ammattilaisten tietotaidon lisäämisessä. Webinaarin ohjelma: 14.00 Tervetulosanat. Projektipäällikkö Anne Viitala. 14.00 Läheisten tukeminen äkkikuoleman jälkeen.  TtT, dosentti Anna Liisa Aho, Tampereen yliopisto. 14.30 Surevan kohtaaminen -hankkeessa saatuja tuloksia ja kokemuksia. Projektipäällikkö [...]

Podcast: lapsensa menettänyt äiti kertoo kokemustarinansa ammattilaisille

2021-03-10T11:56:32+03:00lokakuu, 2020|haastattelu, TIETOA SURUSTA, VÄLINEITÄ KOHTAAMISIIN|

Surevan kohtaaminen -hanke tuotti  yhteistyössä Sote-akatemian kanssa jakson Turun yliopiston Yhteinen ääni -podcastiin. Jaksossa KÄPY - Lapsikuolemaperheet ry:n kokemusasiantuntija Ulla Tuunanen kertoo Rauha-tyttärensä kuolemasta. Rauha kuoli muutamia tunteja syntymänsä jälkeen vuonna 2016. Ulla kertoo tapahtumista sairaalassa sekä siitä, millaista apua perhe sai ja tarvitsi tyttärensä kuoleman jälkeen. Kuuntele podcast-jakso:

Kriisissä olevan auttaminen

2020-03-24T14:11:14+03:00joulukuu, 2019|

KRIISISSÄ OLEVAN AUTTAMINEN Lakisääteisen kriisiavun antamiseen tarvitaan kriisityön koulutuksen saanutta ammattilaista. Surevan tukeminen ja hänen tarpeistaan huolehtiminen välittömästi menetyksen jälkeen on kuitenkin jokaisen tehtävä. Sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki velvoittavat sairaanhoitopiirejä järjestämään kriisiapua sitä tarvitseville. Tietyillä aloilla, kuten terveydenhuollossa, opetustoimessa tai poliisissa työskentelevillä ammattihenkilöillä on velvollisuus ohjata sosiaalihuoltoon sen palveluja tarvitsevat. Kriisissä olevan kohtaamista [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Kriisissä olevan auttaminen

Sureva työyhteisössä

2021-09-13T14:18:39+03:00lokakuu, 2019|

SUREVA TYÖYHTEISÖSSÄ Kuolemantapaus tai työntekijän läheisen kuolema voivat kohdata mitä tahansa työyhteisöä. Valmiit toimintamallit vähentävät neuvottomuutta ja auttavat organisaatioita toimimaan surevaa työntekijää tukevalla ja tämän työkykyä edistävällä tavalla. Sureva työntekijä tulisi huomioida heti kuolemantapauksen jälkeen ja ennen kuin hän palaa töihin  mahdolliselta sairauslomaltaan. Myös etukäteen tiedossa olevaan kuolemaan ja saattohoitoon tulee reagoida. [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Sureva työyhteisössä

Surevan kohtaaminen

2020-03-24T14:11:15+03:00marraskuu, 2018|

SUREVAN KOHTAAMINEN Surevan kohtaaminen on tärkeä taito: useissa tieteellisissä tutkimuksissa on havaittu, että kunnioittavat ja tukevat kohtaamiset ammattilaisten kanssa auttavat läheisensä menettäneitä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä (ks. Hotuksen hoitosuositusten näytönastekatsaukset). Voidaan siis sanoa, että surevan kohtaaminen on tärkeä osa kaikkien ammatti-ihmisten sureville tarjoamaa apua. Työnkuvasi voi olla raportoimista, tutkimista, pelastamista,  hoitamista tai diagnosoimista – joka tapauksessa [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Surevan kohtaaminen

Kulttuurisensitiivinen kohtaaminen ja suru

2021-10-14T14:25:45+03:00syyskuu, 2018|

KULTTUURISENSITIIVINEN KOHTAAMINEN JA SURU Monikulttuurinen kohtaaminen ei vaadi erilaisten kulttuurien yksityiskohtien tuntemusta, vaan erilaisten tapojen ja uskomusten arvostamista. Surevan kohtaaminen on aina yksilöllisten ihmisten kohtaamista. Siksi tarkkoja ohjeita monikulttuuriseenkaan kohtaamiseen ei voi antaa. Joitakin hyödyllisiä käytännön neuvoja kyllä on. Kun sureva on maahanmuuttaja, turvapaikanhakija tai pakolaistaustainen, on tiettyjä asioita hyvä osata ottaa [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Kulttuurisensitiivinen kohtaaminen ja suru

Kuolinviestin vieminen

2021-07-01T09:01:53+03:00elokuu, 2018|

KUOLINVIESTIN VIEMINEN Mitkä ovat tärkeimmät huomioon otettavat asiat, kun omaisille ilmoitetaan äkillisestä kuolemasta? Kuolintiedon saamisen hetki piirtyy usein yksityiskohtaisesti omaisen mieleen. Tilanteella voi olla hyvinkin kauaskantoisia seurauksia hyvässä ja pahassa. Miten viestin kertoja voi omalla käytöksellään auttaa surevaa? Äkillisen kuoleman jälkeen menehtyneen läheiset tarvitsevat tukea.  Miten kuolinviestin kertoja voi varmistaa, että sureva [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Kuolinviestin vieminen

Tietoa surusta

Mistä apua surevalle?

Välineitä kohtaamisiin

Go to Top