Podcast: Itsetuhoisen ihmisen ajattelu ja itsemurha Suomessa

2021-04-09T08:30:48+03:00huhtikuu, 2021|APUA SUREVALLE, podcast|

Surevan kohtaaminen -hankkeen taustajärjestö Surunauha ry:n livetallenteen aiheena itsetuhoisen ihmisen ajattelu ja itsemurha Suomessa. Aiheesta keskustelevat Surunauha ry:n vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Teppo Kupias ja aihepiirin parissa pitkään työskennellyt kriisityöntekijä Harri Sihvola. Tallenne on julkaistu ensimmäisen kerran Surunauhan kanavissa 7.4.2020. Kuuntele koko tallenne: https://surunauha.net/wp-content/uploads/podcast2.mp3 Surevan kohtaaminen -hanke jakaa taustajärjestöjensä podcastejä ja livetallenteita. Tarjolla on tietoa ja tukea surusta ja sen kohtaamisesta.

Vertaistuki

2021-08-17T11:06:34+03:00tammikuu, 2020|

VERTAISTUKI Moni sureva saa vertaistuesta korvaamatonta apua. Mikä tekee vertaistuesta sureville niin merkityksellistä? Vertaistuki voi olla ryhmämuotoista tai kahdenkeskeistä, ja tapoja päästä vertaistuen pariin on monia. Saadakseen vertaistukea ei välttämättä tarvitse päästä edes lähtemään kotoaan. Surevat kertovat toivovansa, että ammattilaiset kertoisivat vertaistuen mahdollisuudesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Pelkkä asiasta kertominen ei välttämättä vielä riitä. Miten siis [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Vertaistuki

Terveyspalvelut

2019-12-12T13:50:16+03:00joulukuu, 2019|

SUREVAN TERVEYSPALVELUT Terveyspalveluiden sekä psykososiaalisen tuen järjestäminen on osa lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Tukea tulee tarjota aktiivisesti kaikille, jotka ovat kokeneet äkillisen järkyttävän tapahtuman, kuten läheisen menetyksen. Äkillisessä kuolintapauksessa hätäkeskus, poliisi, pelastuslaitos, ensihoito, sosiaali- ja kriisipäivystys sekä tarvittaessa kolmannen sektorin toimijat tekevät yhteistyötä läheisten auttamiseksi. Kuntien tai sairaanhoitopiirien vastuulla on järjestää ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys, joka on [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Terveyspalvelut

Arkea ja jaksamista tukevia palveluita

2020-03-24T14:11:13+03:00marraskuu, 2019|

SUREVAN ARKEA JA JAKSAMISTA TUKEVIA PALVELUITA Läheisen menetyksen jälkeen sureva tarvitsee kokonaisvaltaista tukea. Jos surevan tukiverkostot ovat riittävät, on paras tuki ja apu usein omissa läheisissä. Joskus tarvitaan lisäksi ammattiapua. Sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki määrittelevät, millaista apua kunnan on tarjottava asukkailleen, ja millaisissa tilanteissa sitä annetaan. Sosiaalihuoltolain mukaan tietyillä aloilla, kuten terveydenhuollossa, opetustoimessa tai poliisissa työskentelevillä [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Arkea ja jaksamista tukevia palveluita

Taloudellinen tuki

2020-03-24T14:11:16+03:00lokakuu, 2019|

TALOUDELLINEN TUKI SUREVALLE Perheenjäsenen kuolema saattaa muuttaa perheen taloudellista tilannetta ratkaisevasti. Monet perheet ovat oikeutettuja yhteiskunnan tarjoamiin lakisääteisiin tukiin tai korvauksiin. On tärkeää, että surevat saavat tietää omista oikeuksistaan. Tukea ja ohjausta haetaan ensisijaisesti oman kunnan sosiaalitoimiston kautta – ohjaa siis sureva tarvittaessa sinne. Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan asukkaalla on oikeus saada kokonaisvaltainen palvelutarpeen arvio tilanteestaan. Arviossa kartoitetaan asiakkaan [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Taloudellinen tuki

Avun kanavia

2020-03-24T14:11:14+03:00kesäkuu, 2018|

AVUN KANAVIA Anna läheisensä äkillisesti menettäneelle aina ainakin paikallisen kriisikeskuksen yhteystiedot. Vertaistukijärjestön työntekijä voi ottaa yhteyttä surevaan ja ohjata häntä eteenpäin, jos pyydät surevalta luvan hänen yhteystietojensa antamiseen vertaistukijärjestölle. Tuen kanavia on monia – tärkeintä on, että sureva löytää juuri sen kanavan, josta hänelle on apua! Kun läheinen on äkillisesti kuollut, ei omaisella välttämättä ole voimavaroja itse etsiä [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Avun kanavia

Tietoa surusta

Mistä apua surevalle?

Välineitä kohtaamisiin

Go to Top