Etusivu » VÄLINEITÄ KOHTAAMISIIN

Verkkokurssi surevan työnantajalle

2020-03-11T23:04:19+03:00helmikuu, 2020|

VERKKOKURSSI SUREVAN TYÖNANTAJALLE Vastuullinen ja inhimillinen työnantaja osaa huomioida työntekijöiden erilaisia elämäntilanteita, joista traagisin on kuoleman kohtaaminen joko työyhteisössä tai työntekijän lähipiirissä. Työnantajilta odotetaan ajassamme yhä enemmän sosiaalista ja inhimillistä vastuuta suhteessa yhteiskuntaan sekä omiin työntekijöihin. Surun ja surevan kohtaaminen on osa vastuullisempaa ja inhimillisempää työelämää. Työelämän asiantuntijayritys Fambition on koonnut verkkokurssin työpaikoille käytettäväksi. Verkkokurssi [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Verkkokurssi surevan työnantajalle

Kriisissä olevan auttaminen

2020-03-24T14:11:14+03:00joulukuu, 2019|

KRIISISSÄ OLEVAN AUTTAMINEN Lakisääteisen kriisiavun antamiseen tarvitaan kriisityön koulutuksen saanutta ammattilaista. Surevan tukeminen ja hänen tarpeistaan huolehtiminen välittömästi menetyksen jälkeen on kuitenkin jokaisen tehtävä. Sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki velvoittavat sairaanhoitopiirejä järjestämään kriisiapua sitä tarvitseville. Tietyillä aloilla, kuten terveydenhuollossa, opetustoimessa tai poliisissa työskentelevillä ammattihenkilöillä on velvollisuus ohjata sosiaalihuoltoon sen palveluja tarvitsevat. Kriisissä olevan kohtaamista [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Kriisissä olevan auttaminen

Sureva työyhteisössä

2020-03-24T14:11:15+03:00lokakuu, 2019|

SUREVA TYÖYHTEISÖSSÄ Kuolemantapaus tai työntekijän läheisen kuolema voivat kohdata mitä tahansa työyhteisöä. Valmiit toimintamallit vähentävät neuvottomuutta ja auttavat organisaatioita toimimaan surevaa työntekijää tukevalla ja tämän työkykyä edistävällä tavalla. Sureva työntekijä tulisi huomioida heti kuolemantapauksen jälkeen ja ennen kuin hän palaa töihin  mahdolliselta sairauslomaltaan. Myös etukäteen tiedossa olevaan kuolemaan ja saattohoitoon tulee reagoida. [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Sureva työyhteisössä

Surevan kohtaaminen

2020-03-24T14:11:15+03:00marraskuu, 2018|

SUREVAN KOHTAAMINEN Surevan kohtaaminen on tärkeä taito: useissa tieteellisissä tutkimuksissa on havaittu, että kunnioittavat ja tukevat kohtaamiset ammattilaisten kanssa auttavat läheisensä menettäneitä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä (ks. Hotuksen hoitosuositusten näytönastekatsaukset). Voidaan siis sanoa, että surevan kohtaaminen on tärkeä osa kaikkien ammatti-ihmisten sureville tarjoamaa apua. Työnkuvasi voi olla raportoimista, tutkimista, pelastamista,  hoitamista tai diagnosoimista – joka tapauksessa [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Surevan kohtaaminen

Monikulttuurinen kohtaaminen ja suru

2020-03-24T14:11:15+03:00syyskuu, 2018|

MONIKULTTUURINEN KOHTAAMINEN JA SURU Monikulttuurinen kohtaaminen ei vaadi erilaisten kulttuurien yksityiskohtien tuntemusta, vaan erilaisten tapojen ja uskomusten arvostamista. Surevan kohtaaminen on aina yksilöllisten ihmisten kohtaamista. Siksi tarkkoja ohjeita monikulttuuriseenkaan kohtaamiseen ei voi antaa. Joitakin hyödyllisiä käytännön neuvoja kyllä on. Kun sureva on maahanmuuttaja, turvapaikanhakija tai pakolaistaustainen, on tiettyjä asioita hyvä osata ottaa [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Monikulttuurinen kohtaaminen ja suru

Kuolinviestin vieminen

2020-03-24T14:11:14+03:00elokuu, 2018|

KUOLINVIESTIN VIEMINEN Mitkä ovat tärkeimmät huomioon otettavat asiat, kun omaisille ilmoitetaan äkillisestä kuolemasta? Kuolintiedon saamisen hetki piirtyy usein yksityiskohtaisesti omaisen mieleen. Tilanteella voi olla hyvinkin kauaskantoisia seurauksia hyvässä ja pahassa. Miten viestin kertoja voi omalla käytöksellään auttaa surevaa? Äkillisen kuoleman jälkeen menehtyneen läheiset tarvitsevat tukea.  Miten kuolinviestin kertoja voi varmistaa, että sureva [...]

Kommentit pois päältä artikkelissa Kuolinviestin vieminen

Tietoa surusta

Mistä apua surevalle?

Välineitä kohtaamisiin

Go to Top