Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tietojen mukaan lähipiirissä tapahtuneet itsemurhat lisäävät itsemurhariskiä. Ammattilaisen on tärkeä tiedostaa tämä kohdatessaan läheisensä itsemurhalle menettänyt sureva. Riskin mahdollisuudesta kannattaa puhua suoraan surevalle, jotteivat ajatukset tule yllätyksenä. Itsemurhalle  tyttärensä menettänyt Erja havahtui itse riskiin ja haki apua. 

Surevan itsemurha-ajatukset eivät välttämättä näy ulospäin. Surunauha ry:n kokemusasiantuntija Erja painoi töitä ja esitti vahvaa. ”Kyllä vanha kettu jaksaa” -ajatus tykytti päässä, kun Erja aamuisin asteli töihin. Noin puoli vuotta lapsensa itsemurhan jälkeen hän havahtui omiin itsemurha-ajatuksiinsa 

– Tein töitä sata lasissa tyttäreni menetyksen jälkeen. Täytin päiväni tekemisellä, etten romahda. Sitten huomasin, että mieleeni alkoi hiipiä hirveitä itsemurha-ajatuksia ja huomasin miettiväni, miten sen tekisin, Erja kuvaa. 

Erja havahtui ajatuksiinsa ja päätti hakea niihin apua.

Surevan tukeminen. Surevan kohtaaminen -hankkeen grafiikkaa.
Kysyminen ei lisää itsetuhoisuutta, vaan tuo ajatukset käsiteltäviksi.

Kysyminen yleensä helpottaa

– Läheisen äkillinen menettäminen itsemurhan kautta ja menetykseen liittyvät tunteet voivat aiheuttaa samankaltaista psyykkistä kipua ja tuskaisan olon kuin itsetuhoisella ihmisellä. Läheisen itsemurhan kokenutta ihmistä ei tulisi jättää yksin varsinkaan, kun menetyksestä on kulunut vasta vähän aikaa, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Teppo Kupias Surunauha ry:stä huomauttaa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan erityisesti läheisensä itsemurhalle menettäneeseen nuoreen on syytä kiinnittää erityishuomiota, sillä hänen riskinsä sairastua fyysisesti tai psyykkisesti ja kehittää itsetuhoista käyttäytymistä voi kasvaa läheisen itsemurhan myötä.

–  Läheisen menettäneeltä on hyvä kysyä suoraan itsetuhoisista tai itsemurha-ajatuksista. Kysyminen ei lisää itsetuhoisuutta, vaan tuo ajatukset käsiteltäviksi, mikä on yleensä helpottava kokemus, Kupias selventää.

On tärkeää, että itsetuhoisen henkilön ajatuksia ei mitätöidä tai pidetä epäuskottavina. Asian puheeksi ottaminen onkin aina parempi kuin puhumatta jättäminen. Puhuminen voi helpottaa surevan oloa ja vähentää toivottomuutta, sillä se osoittaa surevalle, ettei hän ole yksin. Itsemurhariskistä puhuminen vaatii toimivaa vuorovaikutusta ja luottamussuhdetta.

Erja sai ajatuksiinsa apua terveyskeskuksesta, jossa hänelle määrättiin mielialalääkkeitä.  Meni kuitenkin vielä tovi ennen kuin Erja pääse psykoterapiaan ja surusta päästiin keskustelemaan.

Tunteita laidasta laitaan

Itsemurhalle läheisensä menettäneen surevan kohtaamisissa voivat korostua surevan erilaiset tunnereaktiot. Itsemurhan taustalla voi olla aiempia itsemurhayrityksiä, itsetuhoisuutta tai mielenterveysongelmia tai ei mitään, joka selittäisi tapahtuneen. Vastausten ja selitysten puuttuminen ovat erityisen kuormittavia läheisille. Jotkut surevat saattavat kokea syyllisyyttä läheisen menetyksestä.

– Syyllisyyttä käy varmasti hyvinkin syövereitä myöten läpi ja etsii syytä nimenomaan itsestään, mitä on itse tehnyt väärin, Erja kuvailee.

Ammattilaiselta vaaditaan kunnioitusta ja surevan yksilöllistä huomioimista surevan kohtaamisessa kaikissa menetystilanteissa. Surevalta kannattaa kysyä suoraan, mitä hän tuntee ja toivoo. Erjalle merkityksellisiä ovat olleet kohtaamiset, joissa ammattilainen on ollut aidosti kiinnostunut hänen surustaan.

– Kaikista tärkeimpiä on tilanteet, jossa minut on aidosti ja lämpimästi kohdattu, minuun on uskottu ja minut on otettu tosissaan. Ammatillinen, mutta empaattinen kohtaaminen on antanut voimaa, Erja täsmentää.

Vertainen ymmärtää yhdellä sanalla

Erja on saanut tukea runsaasti myös Surunauhasta, jonka tarjoaa vertaistukea itsemurhalle läheisensä menettäneille. Vaikka ammattiavulle on paikkansa, kannattaa ammattilaisen ohjata sureva myös vertaistuen piiriin, sillä monet surevat, Erja mukaan lukien, ovat kertoneet sen merkityksellisenä tukimuotona surun keskellä.

–  Vertainen monesti tietää yhdellä sanalla, mitä sureva tarkoittaa. Hänelle voi puhua myös sellaisilla sanoilla ja asioista, joista ei ystävälle välttämättä pystyisi, Erja korostaa.