Elämä arpoo joskus eteemme vaikeita tilanteita. Niistä läheisen kuolema on varmasti raskaimpia. Surun keskellä on asioitava lukuisten tahojen kanssa, hoidettava monia käytännön asioita ja tehtävä isoja päätöksiä tilanteessa, jossa voimia on kaikkein vähiten.  Suomi.fin uudesta Läheisen kuolema -oppaasta saa selkeät ja kattavat ohjeet asioiden hoitamiseen läheisen kuoleman jälkeen. 

 

Mainoskuva Läheisen kuolema -oppaasta

– Tällaiselle oppaalle on ollut tarve jo pitkään, monet surevat ovat kertoneet kaivanneensa opasta, jossa olisi koottuna kaikki tärkeä tieto käytännön asioiden hoitamisesta läheisen kuoleman jälkeen, kertoo asiantuntija Sirpa Mynttinen Surevan kohtaaminen -toiminnasta.

Mynttinen on ollut alusta asti mukana yli vuoden kestäneessä yhteistyöprojektissa, johon on osallistunut laaja joukko viranomaisia, järjestöjä ja muita toimijoita. Surevan kohtaaminen -toiminnan asiantuntijana ja Surujärjestöjen edustajana Mynttinen on tuonut opasta valmistelevassa työryhmässä esiin erityisesti tuen tarpeen merkitystä, tukipalveluihin ohjaamista ja Surujärjestöjen tarjoamaa tukea. Myös muutamat kokemusasiantuntijoistamme osallistuivat oppaan työstämiseen. He lukivat oppaan tekstit ja kommentoivat niitä kokemusasiantuntijan näkökulmasta, jotta opas vastaisi mahdollisimman hyvin kaikkien läheisensä menettäneiden tarpeisiin.

– Kriisin keskellä ei kannata jäädä yksin. Surevan on mahdollista saada kriisi- ja ammattiapua sekä vertaistukea. Oppaassa neuvotaan myös, miten lasta ja nuorta voi tukea tilanteessa ja mistä hänelle saa tarvittaessa ammattiapua, Mynttinen toteaa.

Sisällöltään kattava – selkeydestä tinkimättä

Läheisensä menettänyt saa oppaasta kattavasti ja selkeästi tietoa siitä, mitä pitää tehdä läheisen kuoleman jälkeen. Oppaasta selviää muun muassa: mitä tapahtuu läheisen kuoltua, millaisia asiakirjoja tarvitaan asioiden hoitamista varten, mille tahoille pitää ilmoittaa kuolemasta itse ja mitä pitää tehdä, jos läheinen kuolee ulkomailla. Lisäksi oppaasta saa tietoa perunkirjoitukseen, perinnönjakoon ja hautajaisjärjestelyihin liittyen. Oppaassa kerrotaan, mitä asioita perinnönjaossa pitää huomioida sekä miten kuolinpesän erityyppisten omistusten kanssa voi toimia. Jos vainajalla on alaikäinen lapsi, oppaasta saa ohjeita, miten hänen etunsa tulee varmistettua eri tilanteissa.

– Oppaan suunnittelussa kaiken keskiössä on ollut surun keskellä olevan ihmisen tilanteen ymmärtäminen ja auttaminen. Opas tarjoaa kattavasti tietoa ja palveluita selkeästi jäsenneltynä ja karsittuna, kertoo erityisasiantuntija Heli Hautaniemi Digi- ja väestötietovirastosta.

Opasta ovat työstäneet parhaat asiantuntijat eri aloilta

Oppaan on tuottanut Digi- ja väestötietovirasto yhteistyössä laajan asiantuntija- ja viranomaisjoukon kanssa. Suunnittelussa on hyödynnetty parhaiden asiantuntijoiden tietoa sekä kokemusta kysymyksistä, jotka ovat ihmisille surun hetkellä keskeisimpiä. Yhteistyössä ovat mukana keskeiset tahot: Asianajajaliitto, Digi- ja väestötietovirasto, Eläketurvakeskus, Kela, Kirkkohallitus, Maanmittauslaitos, Nuoret Lesket ry, Oikeusministeriö, Poliisi, Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry, Surevan kohtaaminen -toiminta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Ulkoministeriö, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE ja Verohallinto.

Tutustu Suomi.fin oppaaseen: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi.

Tietoa oppaasta kannattaa jakaa niin työkavereille kuin asiakkaille

Halutessanne voitte jakaa Läheisen kuolema -oppaasta tietoa henkilöstöllenne ja asiakkaillenne. Digi- ja väestötietovirasto on tuottanut oppaasta A4-flyerin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Voitte hyödyntää flyeria asiakaspalvelussa tai jakamalla tietoa henkilöstöllenne ja sidosryhmillenne.

Voit tutusta flyereihin tai ladata ne seuraavista linkeistä: suomenkielinen flyer, ruotsinkielinen flyer ja englanninkielinen flyer.

Organisaationne saattaa myös sosiaalisen median kanavien kautta tavoittaa kansalaisia, joiden läheinen on juuri kuollut. Halutessanne voitte jakaa tietoa oppaasta myös organisaationne sometilillä esimerkiksi jakamalla Suomi.fin postauksia keskiviikkona 24.5. Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä.